Trosopplæring (0-12 år)


Guds barn hele livet – trosopplæring for barn og unge

I dåpshandlingen leser vi i Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker Riska menighet å bidra til. Derfor har vi en trosopplæringsplan, «Guds barn hele livet», med tilbud for barn og unge fra 0 til 18 år.

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer vil vi sammen med foresatte og faddere gi trosopplæringen både dybde og bredde.