Barn


Vi ønsker å være en levende kirke for alle voksne i menigheten vår. "Vinne for Jesus. Vokse i tro"

Trosopplæring (0-12 år)


Guds barn hele livet – trosopplæring for barn og unge

I dåpshandlingen leser vi i Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker Riska menighet å bidra til. Derfor har vi en trosopplæringsplan, «Guds barn hele livet», med tilbud for barn og unge fra 0 til 18 år.

 

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer vil vi sammen med foresatte og faddere gi trosopplæringen både dybde og bredde.  Under kan du lese om hvilke tiltak vi har for de ulike aldersgruppene. Datoer for aktuelt semester legges ut i egen artikkel (Høstprogram/Vårprogram) under barn og familie.