Søndagsskole


Vi er glade for kunne tilby søndagskole i Riska kirke.

 

Når vi samles til gudstjeneste er det også tilbud om søndagskole for barna. Ved familiegudstjenester deltar barna i hele gudstjenesten, men andre søndager er det egen søndagskole for barna. Vi møtes alle i kirkerommet klokken 11.00 og starter samlet. Barna går til sin samling etter en liten stund inne på gudstjenesten. Dette annonseres tydelig. Barna deles i tre grupper på søndagskolen. De barna som er under skolealder utgjør den yngste gruppa. De bruker rommet "Stemmen". 1.-4. klasse holder til i "Usken" og 5.-7. klasse i "Storaberget".  I skolens ferier har vi normalt ikke søndagsskole.

På søndagskolen følger vi opplegget Sprell levende fra Søndagskolen Norge. Søndagskolen ønsker å gi barna kjennskap til den treenige Gud og hjelp til etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil være et godt kristent fellesskap for barna og en støtte for famiier som vil at barna skal styrkes i troen. På en søndagskolesamling vil barna møte bibelfortellinger, sang, lek og aktiviteter. 

Vi oppfordrer alle som går på søndagsskolen å bli medlem hos oss. Vi er meldt inn i Søndagsskoleforbundet og søker om frifondsmidler som dekker innkjøp av søndagsskoleblader og materiell til undervisningen på søndagsskolen. Jo flere medlememmer vi har, jo mer støtte får vi. Bli gjerne medlem. Betaling skjer på vipps #633661. Pris 100,- pr barn. Merk betalingen barnets navn og fødselsår.

Søndagsskolen starter opp igjen søndag 20. februar

Sist oppdatert: 03.02.2022

Tilbake