Voksne


Vi ønsker å være en levende kirke for alle voksne i menigheten vår. "Vinne for Jesus. Vokse i tro"