Bibel 4,14 - 4. klasse


Fjerdeklassinger inviteres til to ettermiddagssamlinger og en gudstjeneste på våren.

 

Her skal vi lære om Bibelen, være med på leker, få noe å spise og delta på gudstjeneste der og få utdelt Studiebibel for Tweens. 

Invitasjoner sendes ut i posten.

Sist oppdatert: 02.08.2021

Tilbake