Fireårsklubb


Fireåringer inviteres til klubb i kirken!

På en klubbsamling vil vi ha samlingsstund med bibelfortelling, barnesanger, en hobbyaktivitet eller lek og et enkelt måltid mat.

Fireårsklubben samles til to ettermiddagssamlinger og en gudstjeneste. På gudstjenesten får barna utdelt sin egen barnebibel.

Invitasjon til fireårsklubb 2023 er sendt ut i posten. Datoene for samlingene er torsdag 14. og 21. september kl. 17.00-18.15 og søndag 24. september kl. 11.00.

Pris: 100,-  eller 60,-

Velg om du vil betale 100,- for fireårsklubben eller 60,- og bli medlem i trosopplæringsklubben(beste alternativ for oss!). Trosopplæringsklubben er innmeldt i NMSu og vi søker om frifondsmidler som dekker barnebibler og annet materiell. Betaling skjer på vipps til Riska kirke #121476. Merk betalingen med barnets navn.

Påmeldingen finner du her. For seint ute? Kontakt Marie på SMS til 41140525.

Sist oppdatert: 10.08.2023

Tilbake
Del