Barneklubbene


Velkommen til klubb i Riska kirke.

Stjernen og K-klubben møtes på onsdager i oddetallsuker kl 17-18. Her samles barn til andakt og aktivitet. Stjernen er for barn fra 4 år til og med 3. klasse. K-klubben er for 4.-8. klasse.

Datoene for våren 2024 er: 17.1, 31.1, 14.2, 13.3, 10.4, og 24.4

I forkant av klubbene er det kirkemiddag (kl 16-17) og vi ønsker alle våre barn på barneklubbene med familie velkomne til å delta på det. Les mer om middag og påmelding her.

Vi har også tilbud om småbarnssang samtidig med barneklubbene. En samling for de som er for små til Stjernen. Les mer her.

Barneklubbene er et åpent tilbud, en trenger ikke være fast påmeldt og komme hver gang. Samtidig oppfordrer vi våre deltakere til å bli medlem i barneklubbene. Medlemsskap koster 100,- og betales pr. kalenderår. Medlemsskap gir oss mulighet til å søke om frifondsmidler og gir oss et godt økonomisk fundament for driften. Medlemsskap kan betales på Vipps til Riska Sokn #633875. Merk betalingen med "barnets navn" og "barnets fødselsår".

 

Sist oppdatert: 18.12.2023

Tilbake
Del