Barneklubbene


Velkommen til klubb i Riska kirke.

 

Stjernen og K-klubben møtes på onsdager i oddetallsuker kl 17-18. Her samles barn til andakt og aktivitet. Stjernen er for barn fra 4 år til og med 3. klasse. K-klubben for 4.-7. klasse.

Vi starter opp igjen 1. september 2021. Datoene videre er 15.9, 29.9, 27.10, 10.11, 24.11.

Det er viktig at ingen kommer på klubben hvis de er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene.

Dette er et åpent tilbud og en trenger ikke være medlem for å delta. Samtidig oppfordrer vi våre deltakere til å bli medlem i barneklubbene. Medlemsskap koster 100,- og betales pr. kalenderår. Medlemsskap gir oss mulighet til å søke om frifondsmidler og gir oss et godt økonomisk fundament for driften. Medlemsskap kan betales på Vipps til Riska Sokn #633875. Merk betalingen med "barnets navn" og "barnets fødselsår".

 

Sist oppdatert: 02.08.2021

Tilbake