Prekener på podkast

Her finner du podkastprekener fra Riska kirke

Les mer

 

Bibeltime 16. januar Markusevangeliet

Mandag 16. januar kommer professor i Det nye testamentet Jostein Ådna til Riska, og har bibeltime om Markusevangeliet.  Vi starter sam...

Les mer

 

Torsdag 18

Velkommen til vårt nye tilbud for seniorer Torsdag 18

Les mer

 

Strategiplan for Riska menighet 2022 - 26

Riska menighetsråd har vedtatt strategiplan for 2022 - 26 . Planen er konkretisert og utdypet her .

Les mer