T&T - 5. klasse


T&T er både et trosopplæringstiltak for 5. klasse og et tilbud en kan gå videre på i 6. og 7. klasse.

T&T står for tro og trening. Vi møtes etter skoletid til mat, undervisning, samtale og sosialt fellesskap. Vi har fem samlinger på høsten og fem på våren. I tillegg inviterer vi til noen lørdagssamlinger i løpet av et skoleår. 

For å delta på T&T må du være påmeldt på forhånd. Påmeldngen for skoleåret 2023/2024 skjer via appen SPOND. Gruppekode: https://group.spond.com/LEORW

Pris: 100,- eller 60,- for hele skoleåret

Velg om du vil betale 100 for T&T eller 60 og bli medlem i trosopplæringsklubben. Trosopplæringsklubben er innmeldt i NMSu og vi søker om frifondsmidler som dekker utgifter til aktiviteter. Trosopplæringsklubben er det beste alternativet for oss økonomisk.

#121476 Merk betalingen med deltakerens navn.

Spørsmål? Kontakt Marie på mail: mw589@kirken.no eller telefon: 41140525

Sist oppdatert: 10.08.2023

Tilbake
Del