T&T


Tro og trening, T&T, for deg som går i 5.-7. klasse.

Tirsdager i partallsuker samles vi til T&T kl 13.30-15.30 i Riska kirke. Vi har også noen lørdagssamlinger i løpet av året. Dette er et trosopplæringstilbud for 5. trinn, som en kan fortsette på i 6. og 7. klasse. Vi starter med litt mat, har undervising og god tid til lek og sosialt.

For å delta på T&T må du være påmeldt på forhånd. Påmeldingen for skoleåret 2023/2024 skjer via appen SPOND. Gruppekode: LEORW. Vi tar påmelding gjennom hele året så lenge det er plass til flere.

Pris: 100,- eller 60,- for hele skoleåret

Velg om du vil betale 100 for T&T eller 60 og bli medlem i trosopplæringsklubben. Trosopplæringsklubben er innmeldt i NMSu og vi søker om frifondsmidler som dekker utgifter til aktiviteter. Trosopplæringsklubben er det beste alternativet for oss økonomisk.

#121476 Merk betalingen med deltakerens navn.

Spørsmål? Kontakt Marie på mail: mw589@kirken.no eller telefon: 41140525

Sist oppdatert: 10.08.2023

Tilbake
Del