Diakoni og Omsorg


Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom:

  • Nestekjærlighet
  • Inkluderende fellesskap
  • Vern om skaperverket 
  • Kamp for rettferdighet.

Ta gjerne kontakt om det er noe vi som menighet kan bidra med.