Andakt på institusjonene


Prest og diakon har jevnlig andakt på institusjonene

Tilbake
Del