Andakt på institusjonene


Prest og diakon har jevnlig andakt på institusjonene

 

Tilbake