Besøkstjeneste - Besøk


Lyst å være med i besøkstjenesten? Besøkstjenesten i Riska menighet ønsker flere besøkere! Ønsker/trenger du eller noen du kjenner besøk fra en besøksvenn ?

Kan du tenke deg å bruke noe av din tid til et meningsfylt arbeid?

Hele tjenesten er basert på frivillig innsats.

Hva innebærer det å være besøksvenn ?

  • Besøke en person 1 time ca. hver 14. dag
  • Være del av menighetens diakonale arbeid.

Hva består tjenesten i ?

  • Være et medmenneske
  • Tørre å lytte og være til stede
  • Gi et medmenneske tid til å prate om det som er viktig
  • Være til å stole på. En besøksvenn har taushetsplikt
  • Sitte og prate, gå tur eller følge på butikk
  • Følge til gudstjeneste e.l.

Ønsker du besøk/ trenger du en besøksvenn ?

Besøksvennen og den som får besøk finner sammen ut hva de skal gjøre. De kan gå tur, andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Det å ha et treffpunkt med en besøksvenn har en uendelig stor verdi for begge.

Mulighetene er mange, og vi i menigheten ønsker gjennom denne tjenesten å legge til rette for et varmere lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre.

Har du lyst til å være besøker eller kjenner du noen som kunne ønske besøk ?

Ta kontakt med diakonen for mer informasjon.

Tilbake
Del