Cellegrupper - Bibelgrupper


Vi tror at det er viktig å ha små fellesskap - i det store fellesskapet - livsnære fellesskap.

Vi ønsker at menigheten vår skal være et godt sted å være. Vi trenger da også å være en del av et mindre fellesskap - cellegrupper/bibelgruppe

Riska menighet ønsker at cellegruppene /bibelgruppene skal bidra til at alle som tilhører menigheten skal ha et sosialt nettverk - en gruppe mennesker som en kan dele livets små og store utfordringer med. 

Vi har i Riska kirke :

  • damegrupper
  • mannsgrupper 
  • mix-grupper

Disse gruppene møtes til et sosialt og åndelig fellesskap.

En kveld kan se slik ut:

  • Et enkelt måltid
  • Samtale rundt kveldens tema.
  • Bønn
  •  

Her er det alltid en ledig stol. Ta kontakt dersom du vil være med i ei bibelgruppe.

Tilbake
Del