Kateket

Karsten Degnes

45048726

Send epost

Diakon

Wigdis Hanssen

Send epost

Kirkemusiker

Solveig Meling Johannessen

+4748133139

Send epost

Prest

Anne Lise Matre

97019306

Send epost

Daglig leder

Bente Skåland Netland

92457112

Send epost

Daglig leder i Knøttene åpen barnehage

Heidi Vigre Sinnes

+4793220428

Send epost

Pedagogisk medarbeider i Knøttene åpen barnehage

Berit Soma

48059747

Send epost

Pedagogisk medarbeider i Knøttene åpen barnehage

Maria Tharcious

47276146

Send epost

Prest

Eva Marie Aanderaa Vassbø

+4798840651

Send epost

Menighetspedagog

Marie Weibell

41140525

Send epost