Kateket

Karsten Degnes

45048726

Send e-post

Diakon

Wigdis Hanssen

+4793645461

Send e-post

Kirkemusiker

Solveig Meling Johannessen

+4748133139

Send e-post

Prest

Anne Lise Matre

97019306

Send e-post

Daglig leder

Bente Skåland Netland

92457112

Send e-post

Daglig leder i Knøttene åpen barnehage

Heidi Vigre Sinnes

+4793220428

Send e-post

Pedagogisk medarbeider i Knøttene åpen barnehage

Berit Soma

48059747

Send e-post

Pedagogisk medarbeider i Knøttene åpen barnehage

Maria Tharcious

47276146

Send e-post

Prest

Eva Marie Aanderaa Vassbø

+4798840651

Send e-post

Menighetspedagog

Marie Weibell

41140525

Send e-post