10. trinn: Disippel og ledertreningskurset KLEKK


KLEKK er et leder- og disippeltreningskurs for fjorårskonfirmanter.

Lederkurs:

Fordi du vil lære mer om det å ta ansvar, få ansvar, lede andre og se på andre ledere

Disippelkurs:

Fordi du vil lære masse nytt om livet med Jesus. Vi skal jobbe med ord som helliggjørelse, menighet, disippelskap, synd, nattverd og kropp.

I løpet av året blir det noe teori, men mest praksis. Praksis både i eget liv, men også inn i menighets liv. 

Gled deg til et helt år med samlinger en del onsdager etter skoletid OG du får mulighet til å bli med på minst 3 turer!

En vanlig Klekk-samling er ca sånn:

  • Digg lunsj
  • Spennende undervisning
  • Aktivitet
  • Egentid
  • Gruppetid

Du vil bli utfordra og støtta, i stor skala. Det er Jesus-modellen. Han utfordra disiplene sine, men han støtta dem også hele tiden.

Tilbake
Del