Ungdomskveldene: BASIC


Basic er til for å gi ungdommer et trygt sted å vokse - en god base å bygge videre på.

Alle som går på ungdomsskolen og oppover er oppsiktsvekkende velkommen!

 

Når:

Vi møtes vanligvis søndagskvelder i oddetallsuker.

Men vi har også noen lørdager inn i mellom i tillegg til noen BFF-days onsdager etter skoletid :)

 

Datoer:

Vi vet lite om hva som skjer fram mot sommeren, men vi har planlagt Basic lovsangskveld, KirkeLAN, 16. mai-party og felles sommeravslutning med de andre ungdomsarbeidene her i bygda. Nå får vi se hva som skjer! Hold deg oppdatert på Facebook-siden vår

 

Hva er Basic:

Vekst er helt naturlig, men kan også være krevende. Derfor vil vi gi dem en trygg basis å bygge livet på: Jesus er med, uansett!

Hva som skjer på en Basic-kveld er vanskelig å si, for vi ønsker å ha mye variasjon. MEN det er ofte

  • et møte, med lovsang, andakt og kjekt. 
  • cafe med salg av brus, snaks, pizza og digg.
  • FIFA, spill og masse sosialt.

Tilbake