Digitale fellesskap


I disse dager skal vi holde avstand, så da må vi holde sammen på andre måter enn vanlig.

 

Den norske kirke har publisert oversikt over digitale fellesskap som er tilgjengelige. Dette gjelder gudstjenestefellesskap, fellesskap i bønn og samtale, andakter og fellesskap gjennom musikk. 

Les mer her

Foto: Kirkerådet

Tilbake