God søndag


Gudstjenesten av avlyst, men her finner du utdrag av det vi hadde planlagt å gjøre sammen. Selv om vi ikke kan samles i kirken, kan vi holde gudstjeneste i hjemmet. Hver for oss, likevel sammen i ånden.

 

 

 

Vi er midt i fastetiden og i dag utfordres vi til å være superhelter. Her har vi mye å bidra med, både barn og voksne! Lytt til Evas preken, syng med på Oslo Soul Childrens "Jeg er en superhelt"se filmen om årets fasteaksjon og be gjerne denne bønnen:

Far i himmelen.
Takk for at du skapte oss,
og takk for at du skapte jorden vi bor på.
Takk for at du kjenner oss og elsker oss.
Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt.

Vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden. Trøst alle som er syke, og se særlig til dem som er i livsfare. Vi ber om tålmodighet og utholdenhet for alle dem som sitter i karantene. Hjelp oss å bruke vår fantasi godt, så vi kan holde sammen, selv om vi ikke kan være sammen.

Kjære Jesus.
Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos.
Takk for evnen vår til vennskap. La alle mennesker finne noen de kan stole på.
Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og like verdifulle.
Vær hos alle som lider på grunn av uforstand eller ondskap, og vær nær hos alle ensomme.
Hjelp oss til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Vern vårt helsepersonell mot fare.
Gi landets og verdens ledere vilje og mot til å gjøre det beste for alle mennesker.

Gode hellige Ånd.
Du viser oss veien vi skal gå.
Gi oss vilje og kraft til å gå den.
Gi oss visdom og styrke så vi kan stå sammen.
Du har kalt oss til å være din kirke.
Kom til oss med dine gaver,
og hjelp oss å være lys og salt i verden.

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Alle som står på søndagskolen og barneklubbene sine lister skal ha fått fastebøsse og heftet: "Superhelt i fastetiden" levert i sin postkasse.  Ta det i bruk i tiden frem mot påske! Så kan vi ha et felles prosjekt selv om vi ikke er sammen fysisk. Har du ikke fått heftet, kan du skrive det ut hjemme. Finn heftet her

Her er også et par oppgaver og et fargeleggingsark beregnet på søndagskolebarna. På grunn av opphavsrett må dette legges ut med passord. Send SMS til Marie på telefon 41140525 så får du passord tilsendt. Kos dere med oppgavene!

Søndagskolen Norge legger ut samlinger ukentlig fremover, og flere menigheter streamer gudstjenestene sine. Les mer om dette i Aftenbladet.

Husk å ta vare på deg selv og de du har rundt deg! Ta kontakt med oss om vi kan hjelpe med noe.

 

Illustrasjonene til bibelteksten er laget av Commons wikimeida.
By Distant Shores Media/Sweet Publishing, CC BY-SA 3.0

Tilbake