Bibel 4,14 - 4. klasse


Fjerdeklassinger inviteres til to ettermiddagssamlinger og en gudstjeneste på våren.

 

Her skal vi lære om Bibelen, være med på leker, få noe å spise og delta på gudstjeneste der og få utdelt Studiebibel for Tweens. 

Oppsdatert: 27.03.20

Tilbake