Gravferd


Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.

 

Tilbake