Ansatte


Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon til ansatte i Riska menighet.

 

 

 

Sokneprest i Riska

Eva Marie Vassbø

Epost: ev425@kirken.no. Tlf: 98840651

 

Sokneprest i Høle

Anne Lise Matre

Epost: am898@kirken.no Tlf: 97019306

 

Daglig leder

Wenche Skjørestad

Epost: ws678@kirken.no Tlf: 92453915

 

Kateket

Karsten Degnes

Epost: kd575@kirken.no Tlf: 45048726

 

Kantor

Thomas Myrås

Epost: tm738@kirken.no Tlf: 41202390

 

Diakon

Wigdis Hanssen

Epost: wh463@kirken.no Tlf: 93645461

 

Menighetspedagog

Marie Weibell

Epost: mw589@kirken.no Tlf: 41140525

 

Knøttene åpne barnehage

Styrer

Heidi Sinnes

 

 

Ped. medarbeider

Maria Tharcious

 

 

Pedagogisk medarbeider

Berit Soma

Tilbake