JoinIn


Barn og voksne samles om middag og kreativ forberedelse til gudstjeneste!

 

JoinIn er et tilbud for barn og voksne sammen. Vi samles til gudstjenesteverksted på torsdagen og gudstjeneste påfølgende søndag. JoinIn foregår to ganger per semester. Gjennom JoinIn får barn og voksne gjøre noe positivt sammen. Barna får være deltaktige i gudstjenesten og det er gode muligheter for å bli godt kjent og bygge nye relasjoner. VI ønsker å gi familiene som deltar på JoinIn en tilhørighet til kirken og i fellesskapet.

Når vi samles på torsdagen serveres det middag fra kl 16.15-17.00. Fra klokken 17.00-18.00 forbereder vi søndagens gudstjeneste. Det er påmleding i forkant og barn og voksne fordeles i grupper etter ønsker. Det kan variere litt fra gang til gang hvilke grupper vi tilbyr. Vanlige grupper er sang, hobby, kjøkken, lyd, tekst, drama, dans og lekegruppe for barn under skolealder. Klokken 18.00 samles vi til en felles avslutning i kirkerommet. Samlingen er ferdig 18.10.

På søndagen møtes vi til siste øvelser og forberedelser kl 10.00. Barna møter i de gruppene de har vært med i på torsdagen. KL 10.45 samles vi alle til en bønn for gudstjenesten og litt frukt. Barna går inn til gudstjenesten i prosesjon under første salme og deltar med sine oppgaver i gudstjenesten.

Påmelding her: link til påmelding
Det sendes ut mail når påmeldingen åpnes. Meld deg på maillisten og kryss av for nyhetsbrev eller søndagskole og barnearbeid for å få beskjed om JoinIn Meld deg på lista her

Sist oppdatert: 27.03.2020

Tilbake