JoinIn


Kom og bli med i fellesskapet!

 

JoinIn er et fellesskap for hele menigheten. Samlingene vil variere litt fra gang til gang. Noen ganger samles vi etter en gudstjeneste for lek, fellesskap i kirken eller på tur. Andre ganger samles vi på en lørdag for både fellesskap og lek, mat og forberedelser til gudstjeneste. Det er ingen påmelding. Dere registrerer dere ved oppmøte og ungene fordeles på grupper etter ønsker.  Vi ønsker med JoinIn og legge til rette for at barn og voksne skal kjenne tilhørighet og eierskap til menigheten gjennom deltakelse i gudstjenester. Vi ønsker også at JoinIn skal legge til rette for at vi bygger et godt miljø der det er lett for nye å komme inn.

Våren 2021 vil det ikke bli invitert til gudstjenesteverksted og middag som normalt. Men det blir mulighet for å å delta på JoinIn-gudstjenestene og møte til øving og forberedelser i små grupper. Dette vil bli annonsert i menighetens nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for løpende informasjon om arrangementene.

Sist oppdatert: 07.12.20

Tilbake