Barneklubber


Det yrer av liv når barneklubbene samles i kirken!

 

Stjernen og K-klubben møtes på onsdager i oddetallsuker. Her samles barn til andakt, aktvitet og et enkelt måltid. Stjernen er for barn fra 4 år til og med 3. klasse. K-klubben er for barn fra 4.-8.- klasse. Klubbene foregår samtidig, fra kl 17.30 til klokken 18.45. Fireåringene må ha med seg en voksen. De andre barna kan komme uten.

Dette er et åpent tilbud og en trenger ikke være medlem for å delta. Samtidig oppfordrer vi våre deltakere til å bli medlem i barneklubbene. Medlemsskap koster 100,- og betales pr. kalenderår. Medlemsskap gir oss mulighet til å søke om frifondsmidler og gir oss et godt økonomisk fundament for driften. Medlemsskap kan betales på Vipps til Riska Sokn #121476. Merk betalingen med "barneklubb", "barnets navn" og "barnets fødselsår".

Velkommen til klubb!

Samlingene våren 2020 er:

15.1, 29.1, 12.2, 11.3, 25.3 og basar for hele familien 29.4

 

Sist oppdatert: 07.01.20

Tilbake