Søndagsskole


Vi er glade for kunne tilby søndagskole i Riska kirke.

 

Når vi samles til gudstjeneste er det også tilbud om søndagskole for barna. Ved familiegudstjenester deltar barna i hele gudstjenesten, men andre søndager er det egen søndagskole for barna. Vi møtes alle i kirkerommet klokken 11.00 og starter samlet. Barna går til sin samling etter en liten stund inne på gudstjenesten. Dette annonseres tydelig. Barna deles i tre grupper på søndagskolen. De barna som er under skolealder utgjør den yngste gruppa. De bruker rommet "Stemmen". 1.-4. klasse holder til i "kirkestuen" og 5.-7. klasse i "Storaberget". 

På søndagskolen følger vi opplegget Sprell levende fra Søndagskolen Norge. Søndagskolen ønsker å gi barna kjennskap til den treenige Gud og hjelp til etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil være et godt kristent fellesskap for barna og en støtte for famiier som vil at barna skal styrkes i troen. På en søndagskolesamling vil barna møte bibelfortellinger, sang, lek og aktiviteter. 

Datoene for søndagskolen våren 2020 er:

12.1
19.1
26.1 (Sammen for Riska, barn fra flere menigheter sammen)
9.2
16.2
22.3
29.3
5.4 Storsamling, palmesøndag
19.4 Storsamling, besøk fra Søndagskolen Rogaland krets v/Kristin Eide
10.5 Felles tur med søndagskolene i bygda. NB! Ikke søndagskole i kirken
14.6 Storsamling, sommeravslutning

 

 

 

Sist oppdatert: 07.01.20

Tilbake