Lifegrupper


Ønsker du å være med i ei gruppe med noen på samme alder?

Vi ønsker å tilby smågruppe-fellesskap for ungdom og unge voknse.

Ta kontakt med kateketen

 

Smågrupper der - tro - liv - og mat - deles

 

Tilbake