Lovsangstjenesten


Gud har lagt ned i deg evner og talenter. Bli med og bruk dem til glede for deg selv og andre i menigheten.

 

Riska kirke har et tilbud knyttet til lovsangstjenesten i menigheten.

Hva er lovsangstjenesten?

Lovangstjenesten er de som som ønsker å bidra til å berike gudstjenesten og andre samlinger vi har med sine talenter og evner. Tradisjonelt har lovsangstjenesten vært synonymt med sang og musikk.

Vi ønsker å utvide dette begrepet til alt som har med formidling under selve arrangementet, og klargjøring av rommene vi skal bruke.

Derfor er du med i lovsangstjenesten om du er:

  • forsanger 
  • musiker
  • kreativ/dekor
  • tekniker
  • projektoransvarlig 
  • kirketjener/velkomstteam 
  • klokker ( den som leser tekster)

Vi ønsker å innarbeide at vi alle er ETT team som jobber mot ETT mål: Nemlig å peke på Jesus så hans lys kan skinne inn i hjertene til folk.

Fra høsten vil vi ha en en lovsangskveld i måneden (nærmere datoer blir kunngjort) og en gudstjeneste i måneden der vi deltar med utvidet sang og musikk.

Bli med og la Gud få bruke gavene han har gitt deg!

Ta kontakt med kontoret om du lurer på noe vedrørende lovsangstjenesten.

 

Tilbake