Bli-kjent kveld for kvinner


- 1. tirsdag i måneden 19.00 - 21.00

 

Første tirsdag hver måned har vi bli kjentgruppe for kvinner.

Sted:         Riska kirke - kirkestuen

Tid:          Første tirsdag i måneden 19.00 - 21.00

Hvem:

  • For deg som ønsker å bli kjent med nye mennesker
  • For deg som ønsker å bidra til et inkluderende fellesskap

Hva skjer:

  • Vi spiser sammen
  • Vi har en sosial kveld

Kontaktperson: Heidi Wollf

Tilbake