Frivillig i tjeneste i menigheten - tjenestegrupper


I Riska menighet er det mange oppgaver og vi trenger flere frivillige. Ønsker du å ha en frivillig tjeneste i vår menighet? En meningsfylt oppgave der du kan bidra innenfor noe som interesserer deg? Være sammen med andre og lettere å bli kjent?

 

I Riska menighet er avhengig av frivillige for å kunne drive et godt arbeid. Om du ønsker å bidra mye eller lite, er opp til deg. Vi finner svært gjerne en oppgave som passer for deg.

Liker du praktiske håndverkeroppgaver eller er du flink til å pynte? Er du flink med sang og musikk, lederoppgaver eller undervisning/forkynnelse ? - tjeneste i arbeid med  barn og unge eller for voksne -  all hjelp er kjærkommen.

Her er noen av oppgavene vi trenger frivillige til:

Gudstjenesten:

 • Kirkevert
 • Klokker
 • Forsanger/lovsangsteam
 • Tekniker
 • Kirketjener
 • Søndagsskolen
 • Kirkekaffi

Medarbeider i de ukentlige aktiviteter:

 • Barne/ungdomsaktiviteter
 • Hjelp på kjøkken til div arrangement
 • Konfirmantarbeid- og ungdomsarbeid
 • Voksengrupper
 • Delta i vaktmestergruppa

 Andre aktiviteter:

 • Pensjonisttreff
 • Diakonalt arbeid: besøkstjeneste, sorgarbeid m.m
 • Julevandringer - inne og ute
 • Menighetsblad - redaksjon og ombringing

Ta kontakt med en av oss i staben, så finner vi en løsning sammen.

Tilbake