Menighetsblad


Aktuelt - Menighetsblad for Riska og Høle

Menighetsbladet heter Kontakt. Det kommer 4 utgaver pr. år.

I tillegg til informasjo og artikler om egen virksomhet så tar vi gjerne med artikler som aktuell ting og personer i Høle og Riska.

 

Artikler og forslag til artikler kan sendes til daglig leder Wenche Skjørestad

"Kontakt" finnes nedlastbar som PDF-fil. Filene finner du nederst på siden.

2020

2019

 

I Redaksjonen

Redaktør - Wenche Skjørestad

Riska       - Arni Slagstad

Artikler og forslag til artikler kan sendes til daglig leder Wenche Skjørestad

"Kontakt" finnes nedlastbar som PDF-fil. Filene finner du nederst på siden.

 

 

 

NB: vær oppmerksom på størrelse på fil dersom du har en treg forbindelse.

 

Tilbake