Fireårsklubb


Fireåringer inviteres til klubb i kirken!

 

På en klubbsamling vil vi ha samlingsstund med bibelfortelling, barnesanger, en hobbyaktivitet eller lek og et enkelt måltid mat.

Fireårsklubben samles til tre ettermiddagssamlinger og en gudstjeneste. På gudstjenesten får barna utdelt sin egen barnebibel.

Invitasjon til fireårsklubb blir sendt ut i posten. Barna som er født fra januar til juni blir invitert på våren og de som er født fra juli til august inviteres på høsten.

Sist oppdatert: 27.03.20

Tilbake