Dåpsskole - 1. klasse


En gang i året inviterer menigheten førsteklassinger til dåpsskole i kirken. 

 

Dåpsskolen inneholder måltid, lek, aktiviteter, samlingsstund, sanger og gudstjenesteforberedelser. Vi er sammen en lørdag og på en familiegudstjeneste. Denne gudstjenesten er førsteklassingenes foreldre, faddere, besteforeldre og søsken spesielt invitert til.

Sist oppdatert: 27.03.20

Tilbake