Bo-hjemme leir - 1. klasse


En gang i året inviterer menigheten førsteklassinger til "Bo hjemme-leir" i kirken. 

 

Leiren inneholder måltid, lek, aktiviteter, samlingsstund, sanger og gudstjenesteforberedelser. Vi har program hele lørdagen og sover hjemme. Søndag kl 11.00 blir det familiegudstjeneste som avslutning på leiren. Denne gudstjenesten er førsteklassingenes foreldre, faddere, besteforeldre og søsken spesielt invitert til.

Neste Bo-hjemme leir blir 14.-15. mars for barn født i 2013.

Sist oppdatert: 25.11.19

Tilbake