Riska menighetsråd


Riska menighetsråd har 8 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten også er medlem i kraft av sin stilling. I tillegg innkalles 1. vara til alle møter Daglig leder fungerer som sekretær for rådet. 

Rådspapirene er offentlige og vi sender dem gjerne til dere til orientering.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene du finner på llisten under.

Neste møte: 30.01.20 kl. 19.00, i Riska kirke

 

Menighetsrådets medlemmer 2019 tom 2023: 

Leder: Gisle Johnsen. Mobil 93442464 Epost: gisle.johnsen@hotmail.com

Nestleder: Tom Kenneth Ravnås. Mobil 90062991 Epost: tkravn@gmail.com                                     

Medlem: Inger Frøyland Riska. Mobil93297774 Epost: ingerriska@ymail.com

Medlem: Filip Valle Landmark. Mobil 41561539 Epost: filip.v.l@hotmail.com

Medlem: Svein Arne Lindø. Mobil 97646500 Epost: svein.lindo@lyse.net

Medlem: Oddlaug Krohn Riska. Mibil 41624167 Epost: oddlaug.riska@gmail.com

Medlem: Terje Børsheim. Mobil 97093173 Epost: Terje.borsheim@lyse.net 

Medlem: Sigrun Urstad. Mobil 99402934  Epost:sigrun.urstad@lyse.net

1 vara: Anders Tokheim Hetland. Mobil 91864110 Epost: anders.norway@gmail.com

 

Tilbake