Søndagsskole i kirkerommet


Etter en høst med få samlinger på søndagsskolen var det kjærkomment med en heidundrende juleavslutning. Etter jul kan det bli flere slike samlinger.

 

Barna ble varmt ønsket velkommen av bamsen som hadde fått på seg julenisselue for anledningen, og ferske søndagsskolehjelpere i sin aller første praksis. Alle samlet seg i kirkerommet, med fokuset rettet mot stallen. Slush-lederne ledet oss gjennom adventsang, åpning av skattekiste og lek. Vi fikk høre julens budskap gjennom sang og andakt og det hele sluttet med en kreativ twistutloding. Våre fem nye slushledere fikk utdelt kursbevis for gjennomført kurs med praksis og alle barna fikk med seg en julehilsen på vei hjem. Vi takker for oppmøte og fellesskap og ser frem til å samles igjen på nyåret. 

Etter planen skulle vi vært i gang igjen 10. januar. Med tanke på økt smitte og økt sosial omgang i julen syns vi dette er litt for tidlig å starte. Vi utsetter avgjørelse om oppstart til over nyttår. Oppstart blir tidligst 17. januar. Så lenge antallsbegrensning på 50 på gudstjenestene gjelder blir det ikke aktuelt med søndagsskolegrupper som vanlig klokken 11, da vil vi heller samles på ettermiddagstid. Straks det åpnes for 200 til gudstjeneste ønsker vi å åpne søndagsskolen i vanlige grupper samtidig med gudstjenesten igjen.

 

Sist oppdatert: 22.12.2020

Tilbake