Avlysninger ut november


Les viktig informasjon fra ukens nyhetsbrev som står referert i artikkelen her. 

 

 

Søndag 8. november feirer vi gudstjeneste
med dåp og nattverd,
det kan være inntil 200 personer på gudstjenesten. 

Det blir ikke søndagsskole denne dagen. 

Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer vedrørende smittesituasjonen.
Det blir begrensninger på gudstjenester og andre aktiviteter.
I regjeringens tolkning av fastmonterte seter er ikke kirkebenker eller stoler som hektes fast i hverandre fastmonterte seter.
Kapasiteten på gudstjenester og kirkelige handlinger
reduseres derfor til 50 deltakere fra mandag 9. november.

Gudstjenester framover holdes som normalt for inntil 50 personer,
men dåp flyttes fortrinnsvis til en egne dåpsgudstjenester.
Aktiviteter og samlinger med fysisk oppmøte for barn, ungdom og voksne avlyses ut november i første omgang.

Menighetsrådet har vedtatt at det ikke blir kirkekaffe resten av 2020.
Vi kommer tilbake med mer informasjon for 2021. 

Mandag 9. november er kirken åpen med Stille time 20.00-21.00 som normalt.
Vi oppfordres til å ikke tenne lys i lysgloben.

Søndag 15. november blir det gudstjeneste kl. 11.00.

Ta vare på hverandre i en krevende tid.
De ansatte i kirken er tilgjengelige på kontoret på dagtid og på telefon og e-post.
Ta kontakt for samtale eller hjelp på annet vis.

Når vi samles er det fortsatt under gjeldende smittevernregler:

  • Alle har ansvar for å vaske seg på hendene og bruke antibac som står framme
  • De som ikke er nærkontakter må holde minst en meters avstand, i kirkerommet vil det i praksis si to stoler mellom hver person, og vi unngår å håndhilse
  • Husk å hoste/nyse i papir eller armkroken, og ikke berøre flere steder enn du må på bygning og inventar
  • Den som er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme

Vi må registrere alle som er tilstede med navn og telefonnummer, det gjøres ved inngangen. Informasjonen om hvem som er til stede blir oppbevart i 14 dager og deretter makulert. Kom gjerne i god tid til gudstjenester slik at det ikke danner seg kø ved registreringen.  

 

Det skjer i kirken

 

Følgende arrangement i kommende uke er avlyst:

Lørdag 7. november: Konfirmantsamling og Basic

Søndag 8. november: Konserten med Riska Brass band

Tirsdag 10. november: T&T 

Tirsdag 10. november: Språkkafé

Onsdag 11. november: Opptursamling for konfirmanter

Trenger du noen å snakke med?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss, Nettkirken eller Kirkens SOS på telefon eller chat.

Daglig leder Bente Skåland Netland, 92 45 71 12, bn538@kirken.no
Menighetspedagog Marie Weibell, 41 14 05 25, mw589@kirken.no
Kateket Karsten Degnes, 45 04 87 26, kd575@kirken.no
Sokneprest Eva Vassbø, 98 84 06 51, ev425@kirken.no
Styrer Heidi Vigre Sinnes, 93 22 04 28, hs364@kirken.no
Sokneprest Anne Lise Matre, 97 01 93 06, am898@kirken.no
Kirkemusiker Solveig Meling Johannessen  48 13 31 39,  sj538@kirken.no

Tilbake