Høsten er i gang i barnehagen


Knøttene åpen Barnehage har nå starta opp igjen. Vi har vanleg opningstid måndag til torsdag frå kl 09.00 til kl 13.00.

 

På grunn av Covid-19 viruset praktiserer vi påmelding før oppmøte. Alle må vaska hender før dei får koma inn til oss, og vi har reingjering av lokala og berøringspunkt kvar morgon og ettermiddag. Det er enkelt å senda ein mail til oss.

Påmeldinga skjer til Heidi Vigre Sinnes som har mailadd:

hs364@kirken.no

Du må ta med mat og drikke viss du vil eta lunsj hjå oss.

 

Babysangen startar opp igjen onsdag 2.september kl 10.30. Den er for barn under 12 mndr. Babysang er kvar onsdag kl 10.30.

Barnehagen har stengt i skulen sine feriar.

Vi håpar å sjå deg der! Helsing barnehagen sitt personale: Heidi, Maria og Berit

Tilbake