Bibeltime 16. januar Markusevangeliet


Mandag 16. januar kommer professor i Det nye testamentet Jostein Ådna til Riska, og har bibeltime om Markusevangeliet. 

Vi starter samlingen med samtale om 2. Korinterbrev som vi fikk høre om forrige bibeltime.

Etter bibeltimen er det anledning til å bli igjen på Stille time i kirkerommet frem til 21.00.

 

Tilbake