Kirkeklubb - 3. klasse


På våren inviteres tredjeklassinger til kirkeklubb.

 

Det blir andakt, aktivitet og mat. Barna får med ei aktivitetsbok i gave. Dette tiltaket er en introduksjon til K-kubben, barneklubben i kirken for 4.-7. klasse.

Invitasjoner sendes ut i posten til alle døpte. Andre i samme årskull er også velkomne til å være med.

Kirkeklubb 2022 blir onsdag 11. mai kl. 17.00-18.30.

Sist oppdatert: 13.04.2022

Tilbake