Kirkeklubb - 3. klasse


På våren inviteres tredjeklassinger til kirkeklubb.

 

Det blir andakt, aktivitet og mat. Barna får med ei aktivitetsbok i gave. Dette tiltaket er en introduksjon til K-kubben, barneklubben i kirken for 4.-7. klasse.

Invitasjoner sendes ut i posten.

Sist oppdatert: 02.08.2021

Tilbake