Misjonstivoli


Stjernen og K-klubben inviterer til Misjonstivoli.

Onsdag 12. april blir det misjonstivoli på barneklubbene. Det blir først en samling felles for Stjernen og K-klubben inne og deretter aktiviteter ute. For å delta på aktivitetene kjøper en klippekort. Pris 30 kr for 5 klipp. Inntektene går til menighetens misjonsprosjekt i Kambodsja. 

Det er kirkemiddag kl 16. samme dag. Det blir grilling denne gangen. Småbarnssang har sin vanlige samling kl 17.00 og er velkomne til å delta på aktivitetene ute.

Tilbake
Del