Strategiplan for Riska menighet 2022 - 26


Riska menighetsråd har vedtatt strategiplan for 2022 - 26. Planen er konkretisert og utdypet her.

Tilbake
Del