Givertjeneste


Med faste givere får menigheten vår en bedre og mer uavhengig økonomi å møte fremtiden med.

 

Hvorfor bli fast giver?

  • Menigheten lønner deler av stillingene til staben .
  • Disse har kontakt med mange barn, unge og eldre gjennom året, blant annet alle konfirmantene.
  • Gir du en fast sum i måneden er du med på å lønne medarbeiderne.
  • Med faste givere, får kirken en bedre og mer uavhengig økonomi å møte framtiden med

Du kan laste ned "Avtale om fast givertjeneste". Fyll  ut skjema "Avtale om fast givertjeneste og levere inn, evt send skjemaet inn pr e-post. 

Under "lenker" finner du også regelverket for fradrag på skatt for gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Bankgironummer til givertjenesten er: 3260 14 33094,  husk merk med "givertjeneste".

Takk for ditt bidrag.

Tilbake