Menighetsblad


Menighetsbladet "Kontakt" kommer ut fire ganger i året og dekker informasjon om virksomheten i Riska menighet og Høle kyrkjelyd.

Tilbake
Del