Menighetsblad


Menighetsbladet "Kontakt" kommer ut fire ganger i året og dekker informasjon om virksomheten i Riska menighet og Høle Kyrkjelyd.

 

Menighetsbladet tar gjerne imot artikler om andre aktuelle ting og personer i Riska og Høle.

Artikler og forslag til artikler kan sendes til daglig leder Bente Skåland Netland

Les menighetbladet her:

 

Tilbake