Hvordan har vi det i Knøttene


Hvordan vil vi ha det i barnehagen - Retningslinjer, ønsker og forventninger

Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem - Matt.7.12

Som bruker av barnehagen, går du også inn som medarbeider i barnehagen. Vi har da forventninger om at du er med å skaper et godt miljø eg trivsel i barnehagen.

GENERELT:

  • MÅLTID: Vi spiser alltid samlet og ved bordet (ikke sofagrupper) - NB - husk å rydde etterpå - vaske av bord og babystol, og feie under bordet. Dersom barnet ditt trenger mat før fellesmåltidet, benytt kjøkkenet.
  • MOBIL: Legg mobil i veske/lomme mens du er i barnehagen - Vær tilstede for barnet ditt.
  • BRANNRUTINER: Les brannrutinene - Legg merke til hvor rømningsveien er - Ha kontroll på hvor samlingsplass ved brann er - Vi har 2 årlige øvelser.
  •  

I leken:

Som foreldre/foresatt har du ansvaret for ditt/dine barn hele tiden i barnehagen. Vi oppfordrer deg til å leke med barnet ditt/dine og inkludere andre barn i leken.

I samlingsstundene:

  • Vi vil gi rom for utfoldelse og deltakelse.
  • Vi ønsker at du som foreldre passer på at barnet ditt/dine ikke forstyrrer andre.
  • Dersom barnet ditt/dine  mister konsentrasjon eller blir urolige. Ta barnet med ut av rommet, og kom heller tilbake når barnet/barna er rolige.
  • Vi ønsker ikke at barne leker på madrasser eller ved siden av samlingen mens den pågår.
  • Vi regner det som en selvfølge at prat mellom voksne tas etter samingen.  

Spill:

Vi har mange spill og puslespill - Spill og puslespill bruker vi kun på de høye bordene på "Stemmen" Dette for å hindre at biter forsvinner.

Rydding:

Vi forventer at du sammen med barnet ditt rydder litt etter hvert i leken og før dere går hjem.

Videre har vi felles rydding før samling og før vi stenger.

Når flere deltar i fellesrydding. blir det mindre rydding på hver, og barna lærer automatisk at rydding er en naturlig del av hverdagen.

Tilbake
Del