Bønne- og fasteaksjon


Vi vil stå sammen i bønn og faste!

 

Tre uker i fastetiden, fra 14. februar til 7. mars har menighetene i Sammen for Riska en felles bønne- og fasteaksjon. Det er laget en bønnekalender som vil være tilgjengelig i kirken. Den kan hentes hverdager i kontortiden 10-12. februar. Søndag 14. februar er det også anledning til å komme til kirken og hente en bønnekalender mellom 13.00 og 14.00.

Tilbake