Vårprogram barn og familier


Her er en oversikt over hva som skjer for barn i familier våren 2023

 

Januar
6. Gudstjenesteverksted kl. 14.30-16.00
8. Familiegudstjeneste kl.11.00
15. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
18. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00
22. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
22. Småbarnsgudstjeneste kl. 16.00

Februar
1. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00
5. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
12. Familiegudstjeneste kl. 11.00
15. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00
19. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00

Mars
12. Familiegudstjeneste kl. 11.00
15. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00
19. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
26. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
30. Påskeverksted (for barn født i 2017)

April
12. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00 (Misjonstivoli)
15. Dåpsskole (for barn født i 2016)
16. Familiegudstjeneste kl. 11.00
23. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
23. Småbarnsgudstjeneste kl. 16.00
26. Kirkemiddag kl. 16.00. Småbarnssang og barneklubber kl. 17.00

Mai
7. Søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00
9. Bibel 4,14 (for barn født i 2013)
14. Søndagsskoletur (informasjon kommer)
17. Familiegudstjeneste og grilling (informasjon kommer)
25. Flammejakten (for barn født i 2010)

(T&T og SLUSH-program annonseres i appen for påmeldte, ta kontakt med Marie for spørsmål)

Marie Weibell / 41140525 / mw589@kirken.no

Tilbake