Samtaleopplegg:

Se tidligere samtaleopplegg og taler:


01.02.15   Samtaleopplegg, såmannsøndag Mark.4:26-36
08.02.15   Samtaleopplegg, Kristi forklarelsesdag Mark.9:2-13
15.02.15   Samtaleopplegg, Fastelavensøndag Joh 12:20-34
08.03.15   Samtaleopplegg, 3. s. i fastetiden Ef 6:10-20
23.08.15   Samtaleopplegg, 13. s. i treenighetstiden Luk 12:41-48
20.09.15   Samtaleopplegg, 17. s. i treenighetstiden Luk 17:11-17
20.09.15   Samtaleopplegg, Alle helgensdag Matt 5:13-16
06.01.16   Samtaleopplegg, 1. juledag  Joh 1:1-18

Se tidligere Taler fra 12.01.2014

 

Link til Tale av Sigve Ims,  Kristi Åpenbaringsdag, 08.01.2017 ; 18 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit,  2. søndag i åpenbaringstiden 15.01.2017 ; 21 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,  Kristi Forklarelsesdag, 19.02.2017 ; 25 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,  1 søndag i fastetiden, 05.03.2017 ; 13 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,  2 søndag i fastetiden, 12.03.2017 ; 21 Mb
Link til Tale av Sigve Ims / Svein Arne Lindø,  4. søndag i fastetiden, 02.04.2017 ; 19 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,  Vingårdssøndag, 10.09.2017 ; 22 Mb

Link til Tale av Svein Arne Lindø,  1. søndag i Advent, 18.02.2018 ; 17 Mb

 

 

 

 

Gå tilbake