Kjære menighet!

Her er informasjon fra misjonsprosjektet som deres menighet er med og støtter. Nyhetsbrev 1 forteller litt fra en ny rapport som har kommet om
protestantiske kristnes situasjon i Tyrkia. Det er også et lite intervju med en av ungdommene som går i menigheten Antalya Evangelical church.
Dere finner også bønnebehov. Bønn Tyrkia 1     Bønn Tyrkia 2

Intervjuet med Dana finner dere også som en del av et undervisningsopplegg for ungdom med fokus på Tyrkia.
Det finner dere her:konfirmanter+ ungdom
Minner også om at dere finner en historie dere kan bruke på familiegudstjenester eller søndagsskole med
fokus på kirken i Antalya her: barnegruppe+sondagsskole

Her er et nytt nyhetsbrev fra Antalya Evangelical Church. og ny bønneplakat. Kirken i Tyrkia ønsker forbønn.

Vi har også laget en film hvor dere kan bli bedre kjent med kirken og noen av de som går der: https://www.youtube.com/watch?v=diOU8JB4qHs
Vi har også laget et enkelt samtaleopplegg som kan brukes i forbindelse med filmen.

Stefanusalliansen utarbeider landanalyser blant annet med fokus på trosfrihetssituasjonene i ulike land.
For dere som er interessert i å lese litt mer om situasjonen i Tyrkia,

Gjennom appelltjenesten kan dere som menighet få et enda bredere engasjement for den forfulgte kirke. Ved å løfte opp appelltjenesten i din menighet er vi enda flere som er med og legger trykk på sakene vi ønsker å appellere for.
Månedens appell finner dere her:
http://www.stefanus.no/no/engasjer_deg/appellvenn/appellsaker_2015/Pastorer+fengslet.b7C_wlHSXh.ips

I år er det 100 år siden «sverdets år». Se Stefanusalliansen sin film om temaet:

Takk for forbønn og støtte til arbeidet i Tyrkia!


Marianne Haugerud
Informasjonsrådgiver
Tlf: 23408809
 

Kontonummer til Stefanusalliansen er 3000.14.57922 
Merk innbetalingen med Misjonsprosjekt Riska menighet, Tyrkia!


Gå tilbake