Arrangementer for "voksne"

Aktivitet Sted Tidspunkt Info / Kontakt
Kirka er åpen Riska Kirke Mandager 20:00 - 21:00 Mabel Slimestad, Tlf. 46846115
Pensjonisttreff Riska Kirke 1. onsdag i mnd 11:30 Sigve Ims
Bli kjent-gruppe for kvinner Riska Kirke 1. tirsdag i mnd 19:00 - 21:00 i Kirkestuen, sosialt og mat.
Kont:. Heidi Wolff, tlf. 95235540
         
Unge voksne Varierer
se plakat
  etter Guds-
tjenesten

Unge eldre Riska Kirke Torsdager 10:00 - Drøs og vaktmesteroppgaver