Søndagsskolen i Riska kirke.      Last ned/se på søndagskoleprogram.

Søndagsskolen.no avd Rogaland  

  nettsprell.no 

Vi er ei kirke som er velsignet med mange barn i alle aldre.
Men dess viktigere er det da å ta vare på det som allerede er
i vekst, og som blomstrer. Vi har per i dag et fantastisk
søndagsskoleopplegg, men det er også sårbart med tanke på
lite ledere. Vi ber og jobber aktivt for å få inn flere til
spes høsten. I samfunnet har vi også en alt for høy terskel,
der en ofte undervurderer seg selv og hvordan Gud kan bruke
en. Det handler ikke om å føle seg kvalifisert eller perfekt,
men et villig hjerte som er i prosess sammen med mange flere,
så er en èn stor familie som jobber mot felles mål, nemlig at
barna skal få bli kjent med Jesus. Kan du tenke deg å bli med
fast til høsten, noen få ganger, eller bare er litt nysjerrig på om
dette kan passe deg, så ta kontakt med


   
                        Aktuelle Sangtekster

Aktivitet Sted Tidspunkt Alder Kontakt
Søndagsskole Riska Kirke kl. 11:00 0 år - 5 år May Brit Arnø, tlf. 46794518
Søndagsskole Riska Kirke kl. 11:00 1. - 4. klasse May Brit Arnø, tlf. 46794518
Søndagsskole Riska Kirke kl. 11:00 5. - 7. klasse May Brit Arnø, tlf. 46794518
Søndagsskole Lauvås Bedehus kl. 10:00 fra 0 år Arnfinn Hetland, tlf. 51689098
Søndagsskole Riska Bedehus kl. 11:00 0 til 7 år Hilde Hetland, tlf. 51621176

Både små og store er velkommen til søndagskolen!


PÅMINNELSE Medlemskontingent 2017
For å få frifondsmidler fra sentralt hold må søndagsskolen ta inn medlemskontingent.
Frifondsmidler beregnes ut fra hvor mange betalende medlemmer vi har og jo flere som
betaler kontingent, jo mer penger får søndagsskolen. Dette er viktig for økonomien vår
og for å kunne opprettholde dagens søndagsskoletilbud.
For hele kalenderåret 2017 er medlemskontingenten kr 100,- pr barn. Dette inkl. også
søndagsskolebladet Barnas
som ungene vil få med seg hjem, ett blad til hvert barn.
Dersom du allerede har betalt kontingent for 2017 kan du se bort fra denne påminnelsen.
(Vi har oppdaterte lister hvis du er usikker på om du har betalt for i år eller ikke :-)).
Det enkleste for oss er at dere betaler direkte til konto nr. 3260.22.82081. Husk å oppgi barnets navn
ved betaling.
Det er fortsatt fullt mulig å betale kontant på søndagsskolen.
Dette kan du gjøre ved registreringsbordet i forkant av gudstjenesten.
 
 

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLEN I RISKA KIRKE

UNDER GUDSTJENESTEN SOM BEGYNNER KL. 11:00


Gå tilbake