Skjema

Foreløpig henviser vi til www.kirken.no for skjema vedrørende kirkelige handlinger (dåp, bryllup etc.).
Se gjennom og finn eventuelt skjema du har behov for der.

NB: Vielser i Riska Kirke legges om mulig til partalls-uker!

Givertjeneste

Vi trenger deg som fast giver

(Dette gjelder også deg som allerede er fast giver)
Det er mange utfordringer i menigheten vår. Det fine er at vi har større ambisjoner for vårt arbeid enn det som det er midler til. Det motsatte ville vært mye verre.
De midler som tilføres menigheten fra stat og kommune blir årlig redusert.
Utfordringen vår er å dekke dette bortfall av inntekter og skaffe midler til økt aktivitet.
Her kan du laste ned givertjenestebrev som du kan fylle ut og levere inn Givertjenestebrev m. skjema, eller sende det som vedlegg med epost.

Bankgironummer til givertjenesten er: 3260 14 33094, husk merk med "givertjeneste"

 
Ønsker du å melde deg på et arrangement el.l. send epost til Husk å angi hva påmeldingen gjelder og oppgi navn, adresse mm.