Menighetsrådet for Riska 2015 -

Arni Slagstad Leder, Medl. Diakoniutvalget
Gisle Johnsen Nestleder,
Einar Grindalen Repr. Sandnes kirkelige fellesråd
Jane Marie Bjelland Vara Sandnes kirkelige fellesråd
Øystein Hauge  
Katrine Vik  repr. samarbeidsutvalget for Knøttene åpne barnehage
Atle Weibell  
Ellen V. Wasbø  
Heidi M. Wolff  
Ann Kristin Gausel Varamedlem
Ingrid Engelsen Varamedlem
Liv Ramsland Varamedlem
   
 
Her finnes også:   Etiske retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet i Riska Menighet (0.066 Mb.)
Riska kirke har fine selskapslokaler til bruk for bryllup, konfirmasjon, åremålsdager og lignende Se her